Zásahy JPO

Zásahy roku 2014

07.01.2014 14:46:04 TECHNICKÁ POMOC-SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS
10.02.2014 15:54:25 POŽÁR-NÍZKÉ BUDOVY
14.03.2014 16:49:03 JINÉ, ZATÍM NEURČENO-ZOČ SDH
17.03.2014 13:49:36 POŽÁR-LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA
12.05.2014 15:31:00 Požár OA – Plzeň – Litice, ul. K Valše
06.06.2014 02:37:00 POŽÁR, SKLÁDKA, Vysoká, Plzeň- jih
12.06.2014 17:17:00 POŽÁR, PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY, PLZEŇ – LITICE

Celkový počet zásahů : 7

Zásahy roku 2013

27.07.2013 16:44:40 POŽÁR-LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA
02.08.2013 08:49:23 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK-NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
03.08.2013 12:30:05 POŽÁR-LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA
04.08.2013 19:02:43 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
07.08.2013 08:01:06 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
08.08.2013 18:05:37 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
06.09.2013 11:29:26 PLANÝ POPLACH-PLANÝ POPLACH
15.09.2013 23:01:00 POŽÁR-NÍZKÉ BUDOVY
02.10.2013 23:53:16 POŽÁR-NÍZKÉ BUDOVY
09.12.2013 20:08:17 POŽÁR-VÝŠKOVÉ BUDOVY
25.12.2013 10:10:12 POŽÁR-LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA

Celkový počet zásahů : 11

Zásahy roku 2012

03.02.2012 07:53:03 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
04.03.2012 12:51:57 POŽÁR-POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ

Celkový počet zásah

Zásahy roku 2011

09.01.2011 13:24:06 TECHNICKÁ POMOC-MONITORING
09.01.2011 05:20:12 TECHNICKÁ POMOC-MONITORING
14.01.2011 10:27:10 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
20.02.2011 14:38:21 POŽÁR-NÍZKÉ BUDOVY
27.03.2011 16:54:26 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
02.05.2011 07:26:39 POŽÁR-DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
22.06.2011 19:50:04 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK
17.08.2011 04:03:45 POŽÁR-PRŮMYSLOVÉ,ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY,SKLADY
24.08.2011 23:57:07 TECHNICKÁ POMOC-ČERPÁNÍ VODY
24.08.2011 23:39:29 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK
25.08.2011 02:03:17 TECHNICKÁ POMOC-ČERPÁNÍ VODY
04.09.2011 14:12:42 POŽÁR-PRŮMYSLOVÉ,ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY,SKLADY
02.10.2011 12:01:30 POŽÁR-NÍZKÉ BUDOVY

Celkový počet zásahů : 13

Zásahy roku 2011

09.01.2011 13:24:06 TECHNICKÁ POMOC-MONITORING
09.01.2011 05:20:12 TECHNICKÁ POMOC-MONITORING
14.01.2011 10:27:10 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
20.02.2011 14:38:21 POŽÁR-NÍZKÉ BUDOVY
27.03.2011 16:54:26 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
02.05.2011 07:26:39 POŽÁR-DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
22.06.2011 19:50:04 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK
17.08.2011 04:03:45 POŽÁR-PRŮMYSLOVÉ,ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY,SKLADY
24.08.2011 23:57:07 TECHNICKÁ POMOC-ČERPÁNÍ VODY
24.08.2011 23:39:29 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK
25.08.2011 02:03:17 TECHNICKÁ POMOC-ČERPÁNÍ VODY
04.09.2011 14:12:42 POŽÁR-PRŮMYSLOVÉ,ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY,SKLADY
02.10.2011 12:01:30 POŽÁR-NÍZKÉ BUDOVY

Celkový počet zásahů : 13

Zásahy roku 2010

14.02.2010 20:06:23 POŽÁR-NÍZKÉ BUDOVY
03.04.2010 15:29:06 POŽÁR-NÍZKÉ BUDOVY
09.06.2010 19:08:06 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK
28.06.2010 17:04:25 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK-NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
04.10.2010 15:23:44 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
25.11.2010 15:38:55 POŽÁR-PRŮMYSLOVÉ,ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY,SKLADY
29.11.2010 12:27:04 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
02.12.2010 08:49:08 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
08.12.2010 07:45:00 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ

Celkový počet zásahů : 9

Zásahy roku 2009

03.03.2009 12:19:21 POŽÁR-NÍZKÉ BUDOVY
04.04.2009 14:10:28 POŽÁR-POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ
05.04.2009 13:38:15 POŽÁR-LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA
22.04.2009 17:55:07 POŽÁR-LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA
25.04.2009 16:05:52 TECHNICKÁ POMOC-ČERPÁNÍ VODY
28.04.2009 16:21:34 POŽÁR-POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ
26.05.2009 22:08:40 ŽIVELNÍ POHROMA-POVODNĚ, ZÁPLAVY, DEŠTĚ
26.05.2009 21:39:12 ŽIVELNÍ POHROMA-POVODNĚ, ZÁPLAVY, DEŠTĚ
09.06.2009 17:32:13 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK-NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
17.07.2009 10:04:32 POŽÁR-LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA
08.09.2009 15:53:23 POŽÁR-LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA
14.09.2009 12:26:48 POŽÁR-NÍZKÉ BUDOVY
25.10.2009 18:06:38 POŽÁR-PRŮMYSLOVÉ,ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY,SKLADY

Celkový počet zásahů : 13

Zásahy roku 2008

28.07.2008 15:11:37 POŽÁR-LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA
01.09.2008 06:13:47 POŽÁR-POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ
13.09.2008 09:17:26 POŽÁR-PRŮMYSLOVÉ,ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY,SKLADY

Celkový počet zásahů : 3

Zásahy roku 2007

16.04.2007 14:05:14 POŽÁR-LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA
09.07.2007 19:56:06 POŽÁR-DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
09.08.2007 19:20:39 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
07.09.2007 09:17:20 POŽÁR-SHROMAŽDIŠTĚ OSOB

Celkový počet zásahů : 4