Historie

1890 – 1937
První sbor hasičů byl v Liticích založen v roce 1890. Byl to sbor německý, s velitelem Janem Langmayerem – obecním strážníkem. Dlouhá léta měl sbor stálý počet 33 členů. Od roku 1925 byli hasiči vybaveni zmotorizovanou ruční stříkačkou a 300 m hadic od firmy Kovařík z Kostelce n/L. Až v roce 1937 vznikl v Liticích i Český hasičský sbor, což bylo záležitostí především národně politickou, kdy od roku 1926 zastával v obci funkci českého starosty sociální demokrat Jan Metlička. K založení Českého hasičského sboru došlo v neděli 20. června 1937 v restauraci DTJ v Liticích. Tomuto založení předcházela velká iniciativa Národní jednoty pošumavské a velká snaha okrskového velitele a úředníka HVP Františka Procházky z Doudlevec. Na ustavující schůzi se sešli tito zakládající členové : řídící učitel a první starosta Tomáš Fronk, horník Jan Metlička (velitel), poštmistr Václav Pelikán (jednatel), dělník Vojtěch Jiskra, soustružník František Hobl a stavitel František Arazím, který složil 20.000 Kč na registrační kauci u MV. Sbor měl mimo 7 zakládajících členů ještě 21 členů činných a 133 přispívajících.

1938 – 1945
Ještě v roce 1938 stihli litičtí hasiči uspořádat okrskové cvičení a okresní závody. Sbor v Liticích byl posledním ze sedmi sborů, na jejichž založení se František Procházka velkou měrou zasloužil. Ostatními sbory byly v letech 1925 – 1937 Chotíkov, Nýřany, Robčice, Lhota u Dobřan, Dobřany (1936), Nová Ves (1936). Od 3. října 1938, kdy po záboru připadly Litice do Německé říše, přestal sbor existovat a byla zničena veškerá dokumentace.

1945 – 2013
6. května 1945 to byl právě Tomáš Fronk, který s Václavem Pelikánem a Vojtěchem Jiskrou přijeli do Litic a ustavením národního výboru převzali vedení obce. Sbor obnovil svoji činnost a byl nově vybaven PPS 8-DKW a vozidlem Mercedes, které sloužilo dlouhá léta i jako sanitní vozidlo pro civilní obyvatelstvo. V padesátých letech byl ustaveno i družstvo žen. V roce 1957 byla svépomocí vybudována požární zbrojnice. Sbor byl vybaven DVS 8 + DS 16 a v roce 1976 CAS 16-P RN. Od roku 1985 byl sbor vybaven CAS 25 Škoda 706 RTHP a od roku 1989 s novějším motorem. V roce 2008 byla JPO vybavena automobilem DA 12 a také proběhla rekonstrukce části budovy požární zbrojnice – garáž pro DA 12. Po 50 letech historie bylo v roce 2008 znovu založeno ženské soutěžní družstvo. V roce 2012 byl sbor vybaven CAS 24 Iveco, která sloužila na PS v Plzeni na Košutce.

2014
15.3 byl náš vozový park rozšířen o nový DA Renault Midlum.